خورشید نامه

برای مریم

چون پروانه زیر بارانم
تنها  بی دوست بی یارانم
هر لحظه هر زمانی جایی:

... 

بادبادک هر اسمانم.

   + داود پورامینی ; ٢:٠٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
comment نظرات ()