خورشید نامه

به زری سلام برسونید و بگید........


 
های ای معشوقه های عالم
                خیالتان تخت
                    دیگر قلبی برای بخشیدن ندارم...
                                         

                                               لطفا مرا ببخشید

   + داود پورامینی ; ۸:٠۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
comment نظرات ()