خورشید نامه

برای حر

گر شوینت به اب هزارحوض ؛ اب کر

گر گوهر وجود تو رخشنده تر ز در

ازادگی خوش است نه ان دین که داشتی

در واپسین ثانیه باز ای همچو حر

ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

   + داود پورامینی ; ٩:٤٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٦
comment نظرات ()