خورشید نامه

برای حسين پسر علی

و تو سرت را دادی

که ما نگذاریم توی سرمان بزنند

و ما سالهاست توی سرمان میزنیم

که چرا سرت را دادی!

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ 

                                          

   + داود پورامینی ; ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
comment نظرات ()