خورشید نامه

برای نگار

                                                     http://www.persians.persianblog.ir/

بگو که یار که ای ؟یا بگو کنار که ای ؟

نشسته ؟ رفته و مانده ؟ یا سوار که ای ؟!!!

نگو که سردی و سرما ؛ نگو که زردی و پاییز

بگو بهار که هستی ؛ بگو نگار که ای ؟!

   + داود پورامینی ; ٦:۳۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦
comment نظرات ()