خورشید نامه

برای فرزاد

                                                       http://welgano.persianblog.ir             

...دلتنگ نبودی که بگویی با کس

   چون سنگ نبودی که بگویی با کس

   گر قصه دلتنگی من گوش کنی

 چون سنگ شوی هیچ مگویی با کس

   + داود پورامینی ; ٤:۳٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
comment نظرات ()