خورشید نامه

رویت جمال از چاه نقص

مگر ادمی را ناقص افریده اند که جای کمال داشته باشد ؟

امر کاملی را در چاه نقصی فرو گذاشتند تا مدتی... چون جمال قرص ماه را در دایره چاه ارزو کرد به سراغش خواهند امد/ بالا می کشند / و عرضه اش می کنند در بازار عشق.

نهایت چیزی که می توانی به ان دست یابی رویت جمال است.

   + داود پورامینی ; ٢:٢٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
comment نظرات ()