خورشید نامه

تذکره نقد

...نقد باید پاچه بگیرد ؛ سگ باشد / نقد نباید مترسک باشد / نقد است که چک وعده را وصول می کند / وقول نسیه را ترد.../ نقد ؛ سیاست را به زیر میکشد / اقتصاد را حساب می کند / فرهنگ را بلند می کند / جامعه را چون ناظم مدرسه به خط ؛ مرتب می کند / ... نقد گیر می دهد / و گره از زلف ناگشوده باز می کند / هیچ وقت شیر یا خط نمیرود / شیر را می کشد و روی خط راه می رود / گمان نمی کند ؛ بلکه یقین را از جیب بغلش در می اورد و با ان خرید می کند / نقد چون زنی پارسا مواظب همه چیز است / از قطع درختان اتوبان چمران ؛ تا رنگ کت و شلوار ریس دولت / وقتی میخواهند یواشکی کوهی را جابجا کنند ؛ نقد سر می رسد / و ؛ وقتی به قیل و قال ؛ یک پاکت شیر ( منظور همان اب حوض ) را توی مدرسه به بچه مردم می دهند ؛ نقد سر می رود / شما حتما نقد را دیده اید / وقتی عقربه رای ها ؛ ساعت چهار صبح تغییر می کنند / شما حتما او را دیده اید وقتی بعد از صدور کارت سوخت ؛ حساب ریالی صرفه جویی بنزین را می کند ؛ و توی اتوبانها با انگشت اشاره اتوبوسها را می شمارد / شما او را دیده اید چطور سر حساب نرخ تورم با اشاره به قیمت نصب شده پشت شیشه های بنگاه های  املاک ؛ امار اداره امار را تنبیه می کند / من یک بار او را دیدم / از کاج بلندی بالا رفته ؛ لحن فرشته ای را صاف کرد / و یک بار دیگر در یک ترمینال شهری او را دیدم که به یک معتاد تزریقی گفت : لطفا ! سوزن را توی سطل اشغال بیانداز / نقد باید همه جا باشد : از زیر عبای نمایندگان خدا ؛ تا ته چاههای نفت خلیج فارس...

          چیزی به اسم انتقاد سازنده نداریم / نقد ؛ نقد می کند و شرم هم نمی کند !   

   + داود پورامینی ; ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ آذر ۱۳۸٦
comment نظرات ()