خورشید نامه

سرده

سفیده با یک اسمانی کم رنگ داخل یک بستر خاکستری تا سیاه به اضافه پنج نقطه سبز باز هم روی مکعب کوچک مشکی روی یک بستر سفید دیگه که ذهنش مغشوش خطوطی در هم و برهمه ... دوده که میاد و میره

شبه و صدایی نیست صدای گیتاری خاطره ای رو با خودش میاره و خواننده هندی چیزی در مورد یک دوستی می خونه نور زردی از اتاق مجاور مزاحمه صدای درام دل رو می لرزونه ...سرده

خواننده هندی انگار میگه : یه دو سیتی ... ساری زندگی ...

سردمه

   + داود پورامینی ; ۱:٥٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
comment نظرات ()