خورشید نامه

سلام بر حسین

بی شماریید

بشمارید ... این منم تنها

نیزه ها تشنه

بردارید

این تنم ... انها

تیغتان مجنون

این منم لیلی

دریابیدم

دریا دیدم

هامون در خون

مردی از طورم

این منم موسی

مردی از نورم

این منم ادم

دورم از ظلمت

این منم احمد

دار و منصورم

این منم عیسی

این منم تنها

این منم اینک

هان منم فردا 

   + داود پورامینی ; ٩:۱۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
comment نظرات ()