خورشید نامه

علی

امشب شب پادشاهی مردیست : غریب

مرد تر از هر مردی ؛ به مردی

عادل تر از هر حکم رانی

مهربان تر از هر مهربانی

دانا تر از هر علم خوانی

منصف تر از هر ایمانی

عابد تر از هر پشیمانی

شجاع تر از هر شیر ژیانی

حقیقت اصل هر چه معانی

.

.

.

   + داود پورامینی ; ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠
comment نظرات ()