خورشید نامه

دوا درمون

تو زن هستی

من مرد هستم

تو درمانی

من درد هستمِ 

   + داود پورامینی ; ٥:٤۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠
comment نظرات ()