خورشید نامه

شاعر

دروغهایی که من می گویم

از هر راستی راست تر

و راستهایی که زندگی می گوید

از هر دروغی کثیف تر.

من شاعرم

   + داود پورامینی ; ٧:٢۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠
comment نظرات ()