خورشید نامه

مرد, سه...

شهریور 1355

نیسان ابی رنگ روبروی خانه ای که درش رو به بیابانی چهار طاق باز بود ایستاد همه زندگی مادرم که شامل یک فرش چند پلاس و ظرف و قابلمه و یک صندوق رخت و لباس می شد را با خود اورده بود .خانه دو اتاق در زیرزمین و دو اتاق روی ان داشت و حیاط کوچکی هنوز نیمه ساخته نیم ویران ( یک ماه طول کشید تا با پدرم در و شیشه انداختیم و موزائیک های حیاط را فرش کردیم و از خانه حیدر همسایمان یک سیم گرفتیم تا چراغی در سقف روشن کنیم و یک شلنگ اب تا حوضی که پدرم اورده بود را با ان پر کنیم...)

اسبابها را که داخل خانه ریختیم با پدر بیرون امدیم .ظهر داغ تابستان بود جلو می رفت و من دنبالش . سر کوچه که پیچیدیم به خیاباان شهناز   ایستاد با دست سبزی فروشی سر نبش را نشان داد و گفت: این سبزی فروشیه بعد سمت راست خیابان را گرفت و رفت باز ایستاد : این گوشت گاویه...دوباره رفت و سه باره ایستاد: این نونوایی ... اینم گوشت گوسفندی...

کمی جلوتر کنار دکه بلیط فروشی ایستگاه اتوبوس سر خیابان 21 شهناز ایستاد دیگر جلوتر نرفت افتاب داغ بود عرق پیشانی اش را پاک کرد با دست انسوی خیابان را نشان داد  : اینم مدرسته

این اولین و اخرین باری بود که پدرم تا حوالی مدرسه امان امد.

×××

شهریور 1390

شلوار پارچه ای سورمه ای پوشیده با یه بلوز قرمز موهاش رو ژل زده چشماش خسته خوابه میگم : سلام مرد کوچک چرا اینطوری !؟میگه بابا دیشب ساعت یک خوابیدم ...نریم هنوز زوده میگم : برو گم شو حاضر شو ...برای مدرسه رفتن همیشه دیره

حاضر میشه توی لباس ابی رنگ مدرسه خیلی مرتب به نظر میرسه هیجانی نداره خاله اش قربون صدقه اش می ره بعد میگه : بچتم بزرگ شد

راه که می اوفتیم می خوام از روز اول مدرسه ام براش بگم از اوون غم بزرگی که توی سینه ام پنهان بود از اوون تنهایی مفرطی که مثل کوه بود روی دوشم تا از خانه به مدرسه بردمش ...می خوام از پارچه سبزی بگم که گوشه کتم زد خانم معلم و بعد دست گذاشت روی شونم و گفت کلاس اول سبز ...پدرم گفته بود تا نری توی اجتماع مرد نمیشی ...اما هیچی نمی گم

میریم و بر می گردیم وقت برگشت میگه من از مدرسه نمی ترسم بابا گریه هم نمی کنم اما بابا یه کم توی دلم ...

میگم بابا توی دلت چی

میگه توی دلم تنگ میشه 

نوازشش می کنم

نمی دونه هنوز از اوون روز توی دل من تنگه

 

 

   + داود پورامینی ; ٧:٢٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠
comment نظرات ()