خورشید نامه

چند بيت

چندی است فیلم یاد هندستون کرده و همچون نوجوانی افتاده ام پی درهم کوفتن کلمات ... شعر !؟ ادعای گزافی است طاقتم نمی اید ... بهر قسم چند بیتی را اینجا اورده ام:

 

خیسم ز اب چشمه چشمان ارزو / خاکم غبار خسته این راه روبرو.

خوابم بسان فکر بسامان نشسته ای / بیدار ور هنوز تو با هیچ کس مگو.

                      ***

شام سیهم سحر ندارم / اندازه عشق سوگوارم.

                      ***

جهان میگردد اینجا بی بهانه /جواب هر بهانه یک ترانه.

                      ***

دلا فهم ترا قسمت چنین است / که هر نا خوانده ای را او ظنین است؛

خدایا قسمتم ایینه دل کن / که این دل نیست خاک است و زمین است.

 

...و

 

فرصت نمیدهی که زیارت کنم ترا / این بیت ناگزیر مرا هم زیادت است.

 

   + داود پورامینی ; ٤:٠۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦
comment نظرات ()