خورشید نامه

شب شیرزاد...ساعت 10:10 به وقت بهشت

به احترام شیرزاد طلعتی دوستم

الو

الو سلام ....شیرزاد!

...راستش نمی دونم همین چند روز پیش بود یا چند ماه پیش

بود یا چند سال پیش...

درست خاطرم نیست سمیرا زنگ زد وگفت :تو رفتی!

با خودم گفتم شاید رفته بلاگ اسکای یا بلاگ اسپات یا بلاگ

نمیدونم چی چی...

ولی اوون گفت: نه !..تو سقوط کردی

با خودم گفتم : این دختر نمی دونه که مردا سقوط نمی کنند /

صعود شاید

بعد فکری به خاطرم رسید گفتم : اگه حتی رفته باشی و

صعودی توی کار باشه حتما از جای بلندی بوده

...و چه جایی بلندتر از خودت!

وقتی اوون روز عصر توی مسجد پیش عکست به اوون

چشمها خیره شدم مطمئن شدم

با خودم گفتم :این زنها فقط کارشون اینه که ادم رو به اشتباه بندازن

شیرزاد!...

اگه موسی به طور رفت و برگشت

اگر محمد به نور رفت و برگشت

تو هم برمیگردی...

   + داود پورامینی ; ٩:٥۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
comment نظرات ()