خورشید نامه

شب پنجم

درون شب نشسته ام

نشسته روبروی شب

    ***

امشب سکوت نمی کنم

سکوت کرده ای مرا

    ***

نا خوانده می خوانی مرا

هر شب ترا خواننده ام

    ***

از سر شب امده ام

تا ته شب تو بوده ای

    ***

اخر شب که می رسم

از سر شب امده ای

 

   + داود پورامینی ; ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
comment نظرات ()