خورشید نامه

اسب اصل

... خاطرت را به خاطراتم سپرده ام؛ بازگشتی...اگر باشد  نیست؛ مگر برای پاسخی حسرت بار ؛ عبور بی محابایم را مگر نمیبینی؟...من برای بازگشتم به اصل اسبم را زین کرده ام.

   + داود پورامینی ; ٤:۳٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
comment نظرات ()