خورشید نامه

چراغ

ای بی چراغ ! چگونه بر سر این راه ایستاده ای

که میزبان تو تنها شام سیاهی است

بی صبح طلوعی

بهتر است که برخیزی ؛واز میانه خود اتشی برافروزی ؛چراغ راه ایستادگان این

شام سیه

   + داود پورامینی ; ٥:٠۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
comment نظرات ()