خورشید نامه

در استانه چلگی

... در استانه چهل سالگی ام ؛ خودم را ورانداز می کنم ( وهمینطور اینجا را)

باید ببینم چه بر سر خودم اورده ام...

   + داود پورامینی ; ٥:٤۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩
comment نظرات ()