خورشید نامه

بهار...

اگر تبرها یک بار فرود می ایند

اما بهار

همیشه سبز می کند

***

درختی را گفتم:

بهار نزدیک است چرا سبز نمی کنی؟

فرمود: این بار اراده کرده ام آسمانی باشم.

***

بذر اندیشه ام را در بیابانها افشانده ام

تبرها غافلند

بهار قطع شدنی نیست

   + داود پورامینی ; ٧:٤٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸
comment نظرات ()