خورشید نامه

روزی خواهد امد

من در این باد؛ دائما تخم مهر می پراکنم

و انها در این شب ؛ نفرت داس

می دانم

روزی خواهد امد

که جمله "دوستت دارم" عاشقم خواهد شد.

   + داود پورامینی ; ۸:٠٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸
comment نظرات ()