خورشید نامه

فرياد

...دل در اتشت اسير و چشم در طاقتت ...

فرياد ؛

ياد

از

گلويم بريده است.

 

   + داود پورامینی ; ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٤
comment نظرات ()