خورشید نامه

نوشتن

می خندم: از حماقتی که می بینم

می گریم: از فرصتی که می رود

می نویسم:از رنجی که می برم.

   + داود پورامینی ; ۸:۳٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸
comment نظرات ()