خورشید نامه

سوال

... ديروز به جمله اي مي انديشيدم : پدرم كه سي سال داشت انقلاب كرد ، من كه سي سال داشتم سرخورده شدم ، به گمانم پسرم در سي سالگي چيزي پيدا كند  كه سرش را با ان بنوازد ... سوالهاي پدرم از پدرش چه بوده ؟  در برابر سوالات من پدرم چه گفته بود ؟  از گذشته ام چه اورده ام براي چشمان پرسشگر فرزندانم  ؟ انها از من چه خواهند پرسيد ؟ ميدانم اگر جواب همه پرسشهاشان در كيسه فقاهتم  !  باشد باز هم انها را به كار  نخواهد امد ... ميدانيد ما با سوالي در دهان  امده ايم وبا سوالي در ذهن ميزييم  و با دهاني باز از پرسشي بي پاسخ جهان را ترك خواهيم گفت...                                                          

 

                                                          * * *     

 

پريروز خورشيد دختر هفت ساله ام كاغذي را پيش رويم گذاشت و گفت بابا من يكسري سوال نوشتم  به انها جواب بده ، من ان سوالها را با رسم الخط خودش اورده ام منتها شماره گذاري شده  .... سه روزه كه توي فكر جواب انهايم ....

 

 

 

1)      چرا جمعه تتيل است ؟

2)      چرا دخترها نه سالگي نماز ميخوانند ؟

3)      چرا مامان  و بابا ها بعزي وقتها با هم دوا ميكنند ؟

4)      چرا قبل از غذا بايد بسملاه گفت ؟

5)      چرا عيد ها زياد است ؟

6)      چرا جادوگر تو  قصه ها است  ولي تو دنيا نيست؟

7)      چرا سيب قرمز و زرد است ؟

8)      چرا خورشيد شبها نيست ؟

9)      چرا ماه صبح ها و ظر ها نيست ؟

10)   چرا سپهر* لپش تپل است ؟

11)   چرا سپهر بعزي وقتها قرمز مي شود ؟

12)   چرا سپهر فوكول دارد ؟

13)   پايتخته پرتقال كجاست ؟!!!

 

سپهر برادر سه ماهه خورشيد است 

   + داود پورامینی ; ۸:۳٦ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٤
comment نظرات ()