خورشید نامه

دشواری

فهمیدن من دشوار نبود

دشوار :

فهمیدن است.

   + داود پورامینی ; ٧:٥۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()