خورشید نامه

قرار خوابها

پشت این پنجره

ایستاده ام

یک کلمه؛ چون سنگ در حنجره ام

رو به این وسعت بی معنی

در انتظار تعبیر خواب دیشب خود

شماره ات را مرور می کنم

برای زنگی که شاید هزار روز دگر

مرا از خواب بیدار کند

سینما سپیده !

چرا باید قرار ما باشد ؟

و آن پیامک پر از راز و مهر!

نمی دانم

زندگی تعبیر خوابهایی است که می بینیم

یا خوابها تعبیر آرزوهایی است که ما داریم

نمی دانم

هر چه هست:

"من ان روز را انتظار می کشم؛ حتی اگر نباشم"

   + داود پورامینی ; ٥:٢٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸
comment نظرات ()