خورشید نامه

افسار اربعه

باد :

       زمزمه افسانه گون اشعارم

خاک :

       قلب معشوقه های بسیارم

اب:

       چشم شبهای بیدارم

اتش:

       خانه این دل بیمارم.

   + داود پورامینی ; ٥:٥٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۸
comment نظرات ()