مدتهاست  که دیگر کاری از من نمی اید در هر زمینه ای از جمله نوشتن
از سویی حدودا یک ماهی است که وقتی صفحه وبلاگهایم را باز می کنم با تعجب می بینم بعد از اندک زمانی می رود به ادرس صفحه دیگری:                       http://ww62.js.1010010.ga/   به پشتیبانی پرشن بلاگ ایمیل میزنم و برایشان کامنت می گذارم اما اتفاقی نمی افتد و وضع به همان منوال است . سرچ که می کنم می بینم این فقط مشکل من نیست گویا  دوستان دیگری نیز دچارند (

البته توصیه هایی نیز جهت رفع مشکل دارند که بکار می بندم اما سودی ندارد )
بی خیال می شوم ... مثل همه چیزهایی که در زندگی بیخیالشان شده ام
لذا این اخرین پست این وبلاگ است .
والسلام و علیک من تبع الهدی.